Fill 1 Copy Created with Sketch.

Indeks miejsc to zbiór informacji o obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

l
Lima, Centralna Kolej Transandyjska

Lima, Peru

Druga pod względem wysokości położenia linia kolejowa na świecie, zaprojektowana i wybudowana pod kierownictwem polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego.

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa fot. Gryffindor (udostępnione na licencji Creative Common)

Lwów, Ukraina

Zwany często cmentarzem Orląt Lwowskich, stanowi autonomiczną część cmentarza Łyczakowskiego. Jest jednym z najważniejszych polskich cmentarzy wojennych.

Lwów, Katedra łacińska fot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Lwów, Ukraina

Wraz z przejęciem władzy na Rusi Czerwonej przez króla Kazimierza Wielkiego miasto Lwów coraz szybciej się rozwijało. Arcybiskupi haliccy podjęli starania o przeniesienie swej stolicy z Halicza do Lwowa, a na początku lat sześćdziesiątych XIV w. król Kazimierz zwrócił się do papieża Urbana V o pozwolenie na erygowanie katedry. Powstał najważniejszy kościół katolicki w mieście, który otrzymał wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Lwów, Katedra Ormiańska fot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Lwów, Ukraina

Katedra ormiańska należy do najcenniejszych zabytków Lwowa – jedynego miasta w Europie, w którym przed II wojną światową rezydowało trzech arcybiskupów katolickich (obrządku łacińskiego, greckiego i ormiańskiego). To unikatowy przykład nawarstwiania się tradycji i stylów na przestrzeni prawie 600 lat.

Lwów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich fot. Lestat (Jan Mehlich) ( licencja: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5)

Lwów, Ukraina

W  roku 1817 powołany został przez Józefa Maksymiliana hrabiego Ossolińskiego (1748‒ 1826) Zakład Narodowy im.Ossolińskich we Lwowie. Instytucja miała gromadzić rękopisy,  muzealia,  rękopisy, a także prowadzić działalność naukową i wydawniczą oraz wspierać młodych uczonych. W roku 1823 przyłączono do niej Muzeum książąt Lubomirskich.

p
Paryż, Biblioteka Polska fot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Paryż, Francja

Biblioteka Polska w Paryżu została założona w roku 1838.

w
Wilno, Cmentarz na Rossie fot. Norbert Piwowarczyk

Wilno, Litwa

Położony na przedmieściu Wilna, jest ‒ obok cmentarzy Powązkowskiego w Warszawie, Rakowickiego w Krakowie i Łyczakowskiego we Lwowie – najważniejszą nekropolią dla polskiej historii i kultury.

Wilno, Kaplica św. Kazimierza fot. Piotr Jamski

Wilno, Litwa

Po śmierci w dniu 4 marca 1484 r. królewicza Kazimierza, syna Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, zrodził się kult jego osoby. Liczne wota składane na grobie królewskiego syna, na długo przed oficjalnym ogłoszeniem go jako świętego, świadczyły o żywej pamięci jego chrześcijańskich cnót.

Wilno, Ostra Brama fot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Wilno, Litwa

Szesnastowieczna brama wiodąca z Wilna na przedmieście zwane Ostrym Końcem, a dalej traktem ku Grodnu, początkowo była zwana Trocką, Miednicką lub Ostrą. Pierwotnie gotycką wieżę kilkadziesiąt lat później podwyższono o attykę z manierystyczną dekoracją heraldyczną z przedstawieniem Pogoni.

Wilno, Parafia śś. Piotra i Pawła fot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Wilno, Litwa

W roku 1668 hetman wielki litewski Michał Kazimierz Pac założył fundamenty pod świątynię mającą być votum za wygraną wojnę z Moskalami i szczęśliwe ocalenie jego samego przed gniewem zwycięskich, ale nieopłaconych żołnierzy własnych oddziałów.

 

Wilno, Uniwersytet fot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Wilno, Litwa

Dzieje wileńskiego uniwersytetu przez ponad dwieście lat związane były nierozerwalnie z zakonem jezuitów, w którym już w roku 1565 pojawił się zamysł utworzenia wyższej uczelni w stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Wilno, Zamek Dolny w Wilnie fot. Poznaniak, udostępnione na licencji  Creative Commons Uznanie autorstwa

Wilno, Litwa

Szczupłość miejsca na wzgórzu zamkowym, gdzie w Wilnie prawdopodobnie funkcjonował zamek od czasów księcia Giedymina, była powodem przeniesienia zabudowy królewskiej pod wzniesienie i utworzenie kompleksu Zamku Dolnego oraz budynków katedry pw. św. Stanisława.

Wilno, Zamek Górny fot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Wilno, Litwa

Historycznym centrum Wilna jest ponad 40-metrowe wzgórze zwane Górą Giedymina. Na jego szczycie są widoczne resztki gotyckiego Zamku Górnego z Basztą Giedymina stanowiącą zarówno doskonały punkt widokowy, jak i symbol miasta.