Fill 1 Copy Created with Sketch.

O nas

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA powstał 18 grudnia 2017 roku jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim.

Zespół

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA tworzy zespół specjalistów z różnych dziedzin nauki (historia, historia sztuki, architektura, archiwistyka, konserwacja i restauracja dzieł sztuki). Łączy nas przekonanie o wybitnym znaczeniu dla rozwoju i tożsamości Rzeczypospolitej pozostającego poza krajem dziedzictwa kulturowego, a także jego istotnego wkładu w spuściznę kulturową Europy i świata. Pragniemy, aby ta świadomość łączyła Polaków w kraju i za granicą. Poprzez badania, ochronę i popularyzację polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą chcemy zachować materialne świadectwa naszych dziejów i przywracać pamięć o ważnych dla współczesnych Polaków ludziach oraz istotnych faktach historycznych.

Dorota Janiszewska-Jakubiak

dyrektor

mail

Agnieszka Tymińska

zastępca dyrektora

mail

Zofia Otmianowska

mail

Karol Guttmejer

Program Strategiczny BADANIA Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 

mail

Piotr Ługowski

Program Strategiczny OCHRONA Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą

mail

Magdalena Gutowska

Program Strategiczny POPULARYZACJA Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą

mail

Marta Szymska

mail

Jakub Ber

kierownik

mail

Marzena Janiszewska

kierownik

mail

Marta Szafranek

rzecznik prasowy
 

Aleksandra Gliniecka

mail

Agata Głogowska

Tomasz Wiśniewski

kierownik

mail

Monika Skrętowska

mail

Patrycja Staszałek

mail

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mail

dr hab. Andrzej Betlej

historyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

dr Adolf Juzwenko

historyk, dyrektor Biblioteki Ossolineum a następnie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Robert Kostro

historyk, dyrektor Muzeum Historii Polski

Tomasz Kuba Kozłowski

Dom Spotkań z Historią

ks. Leszek Kryża SChr

chrystusowiec, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski

dr Tomasz Makowski

bibliotekarz i historyk, dyrektor Biblioteki Narodowej

dr hab. Piotr Niemcewicz

konserwator rzeźby kamiennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

historyk sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Hubert Wajs

historyk i archiwista, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych

dr hab. Zbigniew Wawer

historyk wojskowy, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie

dr Ernest Wyciszkiewicz

politolog, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Fundacja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego „VARIA”

Fundacja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego „VARIA”

Agencja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Gruzji

Agencja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Gruzji

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie

Departament Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej

Departament Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej

Lwowski Urząd Miejski

Lwowski Urząd Miejski

Muzeum Historyczne we Lwowie

Muzeum Historyczne we Lwowie

Publikacje naukowe

dr Olga Kucharczyk
Specjalista ds. realizacji projektów merytorycznych Programu BADANIA
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
+48 22 270 14 66
okucharczyk@polonika.pl

 

Regulamin sprzedaży publikacji

Statut Instytutu POLONIKA

Kontakt

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

ul. Puławska 14
02-512 Warszawa
tel.: (+48) 22 270 14 66
e-mail: kontakt@polonika.pl

NIP 5213806959
Regon 369021810

Kontakt dla mediów:
Marta Szafranek - Rzecznik Prasowy
tel.: (+48) 570 008 711
e-mail: mszafranek@polonika.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Izabela Szeląg
e-mail: iod@polonika.pl