Fill 1 Copy Created with Sketch.

Paryż, Biblioteka Polska

Biblioteka Polska w Paryżu została założona w roku 1838.

Na znajdującej się w centrum miasta wyspie św. Ludwika książę Adam Czartoryski, Adam Mickiewicz, Julian Ursyn Niemcewicz i wielu innych Polaków z tzw. Wielkiej Emigracji utworzyli placówkę gromadzącą polskie piśmiennictwo. W zamysłach fundatorów miała to być  namiastka Biblioteki Narodowej na wychodźstwie, ośrodek naukowy i intelektualny oraz archiwum polskiego wychodźstwa.

Stale rozwijane zbiory biblioteczne powiększane także poprzez pamiątki narodowe, zbiory artystyczne i kartograficzne sprawiły, że przez 180 lat miejsce to jest ważnym ośrodkiem kultury polskiej, przystanią dla kolejnych fal emigrantów, ambasadą polskości we Francji. Pieczołowicie gromadzone zbiory to dziś ponad 250 000 egz. Są one integralną częścią dziedzictwa narodowego. Biblioteka posiada pamiątki po setkach polskich poetów, pisarzy, działaczy społecznych, artystów, inżynierów, naukowców, polityków. 

Paryż, Biblioteka Polska fot. Dorota Janiszewska-Jakubiak