Fill 1 Copy Created with Sketch.

Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie MAB

W dniach 28‒31 sierpnia br. w Paryżu, w siedzibie Biblioteki Polskiej, odbyła się jubileuszowa 40. Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (w skrócie MAB).

Jest to niesformalizowane porozumienie autonomicznych organizacji zajmujących się opieką nad polską kulturą, historią i sztuką. Powołane zostało w 1977 r. w Rapperswillu przez trzy instytucje muzealne działające na rzecz polskiej emigracji. Z czasem dołączały kolejne ośrodki, które gromadziły dorobek kultury polskiej, chroniły jej bogactwa i prezentowały nierozerwalność z kulturą wolnego świata poza granicami ówczesnej PRL. Po roku 1989 członkowie MAB nawiązali współpracę z polskimi oficjalnymi urzędami, placówkami naukowymi i kulturalnymi.

W części naukowej obrad wygłoszone referaty dotyczyły tematu: „W drodze do Niepodległości. Ślady działań w archiwach, dokumentach i publicystyce państwowej, lokalnej i polonijnej w krajach zamieszkiwanych przez Polaków”. Instytut Polonika, po raz pierwszy w takim gronie, zaprezentował zakres i cele własnej działalności. Był również współwydawcą (z Instytutem Piłsudskiego w Nowym Jorku i Muzeum Historii Polski) tomu naukowych referatów będących pokłosiem zeszłorocznego MAB.

Na paryskie obrady licznie przybyły delegacje z Polski, w tym przedstawiciele Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, MKiDN, IPN, NDAP, BN, MHP oraz Instytutu Polonika. Uczestnicy obrad zostali zaproszeni na uroczysty wieczór w  siedzibie Ambasady Polskiej oraz do niezwykle gościnnego polskiego zamku w Montrésor, który od ponad 170 lat jest w rękach rodzin Branickich i Reyów.

Obecnie MAB tworzą 23 ośrodki:

 • Polski Instytut Naukowy i Biblioteka im. Wandy Stachiewicz – Montreal, Kanada
 • Biblioteka Polska POSK w Londynie, Wielka Brytania
 • Towarzystwo Historyczno-Literackie / Biblioteka Polska w Paryżu, Francja
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce ‒ Nowy Jork, USA
 • The Polish Mission of The Orchard Lake Schools ‒ Orchard Lake, USA
 • Muzeum im. Tadeusza Kościuszki ‒ Solothurn, Szwajcaria
 • Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki ‒ Buenos Aires, Argentyna
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu, Szwajcaria
 • Muzeum Polskie w Ameryce ‒ Chicago, USA
 • Zamek Montrésor – Francja
 • Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II ‒ Rzym, Włochy
 • Papieski Instytut Studiów Kościelnych ‒ Rzym
 • Studium Polski Podziemnej ‒ Londyn
 • Fondazione Romana Marchesa J.S. Umiastowska / Fundacja Rzymska im. J.Z. Umiastowskiej ‒ Rzym
 • Fundacja Kościuszkowska – Nowy Jork
 • Polski Instytut Naukowy w Ameryce PIASA – Nowy Jork
 • Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce – Nowy Jork
 • Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie, Węgry
 • Kościół i Hospicjum św. Stanisława B.M. ‒ Rzym
 • Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej ‒ Footscray, Australia
 • Biblioteka i Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji ‒ Paryż
 • Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii – Londyn