Fill 1 Copy Created with Sketch.

ABC dziedzictwa to kompendium wiedzy związanej z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą. Zebrane informacje dotyczą zarówno zabytków sztuki i architektury będących dziełami polskich artystów lub ufundowanych przez Polaków, czy też odnoszących się do polskiej tematyki, jak i innych obiektów, miejsc i osób mających wpływ na światowe dziedzictwo kulturowe. Prezentowany zasób wiedzy jest systematycznie uaktualniany.