Wydawnictwo Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA wydaje książki, których tematyka związana jest z szeroko pojmowanym polskim dziedzictwem kulturowym za granicą. Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy o pozostającym poza granicami kraju dziedzictwie kulturowym Rzeczypospolitej, budowanie szacunku i uznania dla polskich osiągnięć, twórców, zabytków i instytucji oraz promowanie i popularyzacja wyników badań nad spuścizną kulturową wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej, dziedzictwem polskiej emigracji i wychodźstwa oraz polskich społeczności za granicą.

Z tego powodu nasze publikacje adresujemy zarówno do specjalistów, jak i wszystkich tych, którzy interesują się tą tematyką. Zależy nam także na najmłodszych odbiorcach – dzieciach i młodzieży. Dbamy o to, aby nasze książki były nie tylko poprawne merytorycznie, lecz także zwracały uwagę swoim wysokim poziomem edytorskim. Dlatego podejmujemy współpracę z najlepszymi grafikami, dzięki którym nasze publikacje zdobywają nagrody. Chcemy, aby nasi czytelnicy czerpali satysfakcję zarówno z lektury książek, jak i mieli przyjemność z ich oglądania.

Nasze publikacje podzieliliśmy na kilka serii:

  • seria naukowa – monografie, źródła, efekty prowadzonych w Instytucie POLONIKA badań naukowych;
  • seria popularnonaukowa – albumy, biografie oraz monografie wzbogacone atrakcyjnym materiałem ilustracyjnym, skierowane do osób, które nie są specjalistami w danej dziedzinie;
  • seria dla dzieci i młodzieży – cykl publikacji dla najmłodszych, który w sposób prosty aktywizuje i przekazuje wiedzę;
  • wsparcie wartościowych projektów wydawniczych związanych z popularyzowaniem wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą.