Fill 1 Copy Created with Sketch.
bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Pliki do pobrania
Statut 2018.pdf

Zamówienia publiczne

Informacje o zamówieniach publicznych dla Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Programy i pomoc publiczna

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ogłasza wyniki konkursu na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019”. 

Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju i obejmuje zarówno obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., jak i działania związane z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

Raporty roczne z działalności Instytutu POLONIKA