Fill 1 Copy Created with Sketch.

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa

Zwany często cmentarzem Orląt Lwowskich, stanowi autonomiczną część cmentarza Łyczakowskiego. Jest jednym z najważniejszych polskich cmentarzy wojennych.

Powstały w latach 20. XX w. kompleks aż do wybuchu II wojny światowej przeistaczany był w budowane z rozmachem mauzoleum – „Campo santo” – zaprojektowane przez studenta architektury Rudolfa Indrucha. . Miał być, zgodnie z pierwotnym założeniem, symbolem poświęcenia społeczeństwa polskiego i jednocześnie podkreśleniem znaczenia państwa polskiego w Galicji Wschodniej. Spoczywają na nim szczątki około 3000 żołnierzy, przede wszystkim poległych w trakcie wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej w latach 1919‒1920.

Po 1945 r. cmentarz Obrońców Lwowa był systematycznie dewastowany, a w 1971 r. miała miejsce zorganizowana akcja niszczenia tego zabytku przy użyciu ciężkiego sprzętu (w tym czołgów Armii Czerwonej). Został odbudowany dzięki zawartemu w 2001 r. porozumieniu pomiędzy rządami Polski i Ukrainy. Uroczyste otwarcie odbudowanego cmentarza odbyło się w 2005 r. z udziałem prezydentów obu państw. (jb)

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa fot. Gryffindor (udostępnione na licencji Creative Common)