Fill 1 Copy Created with Sketch.

Lima, Centralna Kolej Transandyjska

Druga pod względem wysokości położenia linia kolejowa na świecie, zaprojektowana i wybudowana pod kierownictwem polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego.

W chwili otwarcia, w latach 70. XIX w., była szczytowym osiągnięciem ówczesnej techniki. Najwyższy jej punkt osiągnął wysokość prawie 5000 m. n.p.m., co czyniło z niej najwyżej położoną kolej na świecie przez ponad 100 lat. Rekord ten został pobity dopiero po oddaniu do użytku Kolei Tybetańskiej (I odcinek w 1984 r., całość w 2006 r.).

Ernest Malinowski (1818‒1899) wywodził się z polskiej rodziny szlacheckiej z Wołynia. Przed powstaniem listopadowym uczył się w Liceum Krzemienieckim. W 1831 r. opuścił na zawsze rodzinne strony. Po ukończeniu studiów na Politechnice w Paryżu pracował jako inżynier kolejowy we Francji i Algierii. W 1852 r. osiadł w Peru, gdzie pracował aż do śmierci w 1899 r.