Fill 1 Copy Created with Sketch.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ogłasza konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”. Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Chodzi nie tylko o obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., lecz także prowadzenie działań związanych z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

Dofinansowanie w wysokości od 10 000 do 100 000 zł – przy minimum 10-proc. własnym wkładzie finansowym – umożliwia organizację wolontariackich obozów, objazdów, pobytów studyjnych i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie dziedzictwa narodowego poza obszarem współczesnej Rzeczpospolitej Polskiej. 

O dotacje mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe. Przy ocenie wniosków preferowane są projekty zakładające współpracę z partnerami z Polski lub kraju przyjmującego (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kościołami i związkami wyznaniowymi, szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami).

W roku 2020 działania będą realizowane od dnia ogłoszenia wyników naboru (pod koniec kwietnia) do 16 listopada 2020 r. 

Wymogiem programu jest, aby wolontariusze stanowili min. 75% ogólnej liczby uczestników projektu, a zadanie musi obejmować min. 3 dni prac poza granicami Polski na rzecz przedmiotu projektu. Prace będą musiały być wykonywane po przeszkoleniu i pod nadzorem specjalisty, tak aby nie uszkodzić substancji zabytku.

Uprzejmie informujemy, że w związku z obecną sytuacją (koronawirus) nie jest konieczne ‒ na etapie składania wniosku ‒ dostarczenie pozwolenia właściciela obiektu na przeprowadzenie prac. Dokument ten musi być przekazany do Instytutu przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Poniżej opublikowane są dokumenty dotyczące edycji 2020 r.

Wnioski można składać od 2 do 31 marca 2020 r. 

Pytania dotyczące programu można kierować na adres mailowy: mszymska@polonika.pl oraz telefonicznie pod numerem: Marta Szymska 510 049 413 (pn.–pt. w godz. 10:00 – 14:00).

 

Projekty dofinansowane w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019” prezentujemy poniżej.