Fill 1 Copy Created with Sketch.

Program Strategiczny OCHRONA polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą

Państwowa instytucja kultury, jaką jest Instytut POLONIKA, skupia swoje działania wokół trzech obszarów, którymi są: badania, ochrona i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Celem Programu OCHRONA jest objęcie opieką pozostających poza granicami kraju szczególnie cennych obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego – zabytków nieruchomych (dzieła architektury i budownictwa, cmentarze, parki i ogrody, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji) oraz zabytków ruchomych (dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, pamiątki historyczne, elementy wyposażenia wnętrz, detale i dekoracje architektoniczne, nagrobki i inne elementy małej architektury, jak kaplice czy krzyże przydrożne).

Dbając o zachowanie śladów polskiej kultury za granicą, Instytut w ramach programu OCHRONA realizuje również projekty związane  z upamiętnianiem osób i wydarzeń ważnych w dziejach Rzeczypospolitej. Zapewniamy pomoc merytoryczną oraz udzielamy wsparcia instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą, ośrodkom posiadającym kolekcje dzieł sztuki i przedmiotów historycznych, zbiory archiwalne, biblioteczne.

Projekty realizowane w ramach programu OCHRONA:

  • typowanie obiektów do prac konserwatorskich i restauratorskich, 
  • sporządzanie kompleksowych, profesjonalnych dokumentacji, w tym badań konserwatorskich, architektonicznych, konstrukcyjnych i wszelkich innych niezbędnych do prawidłowej oceny stanu obiektu i przygotowania prac konserwatorskich,
  • prowadzenie  projektów konserwatorskich, remontowo-konserwatorskich i restauratorskich, w tym prac zabezpieczających, ratunkowych, profilaktycznych i archeologicznych.