Hussaków (Ukraina) ‒ kościół pw. św. Stanisława | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Hussaków (Ukraina) ‒ kościół pw. św. Stanisława i św. Krzysztofa. Prace ratunkowe przy malowidłach nawy głównej

2020

Kościół pw. św. Stanisława i św. Krzysztofa w Hussakowie został ufundowany w 1724 r. przez Franciszka Charczewskiego, podczaszego sanockiego i dziedzica Balic. We wnętrzu kościoła zachowała się monumentalna dekoracja malarska pędzla Stanisława Stroińskiego (realizowana wraz z uczniem Tomaszem Gertnerem), wykonana prawdopodobnie około 1780 r.

Prace prowadzone w 2020 r.

Stan zachowania wysokiej klasy artystycznej późnobarokowych malowideł był katastrofalny, co wymagało podjęcia natychmiastowych prac ratunkowych. Podczas prac podklejono i zabezpieczono najbardziej uszkodzoną część malowideł, wykonano prace badawcze i przygotowano program prac konserwatorskich dla pozostałych malowideł w kościele.

Realizator: Artem Renovo Paweł Boliński