Fill 1 Copy Created with Sketch.

Lwów (Ukraina) - Cmentarz Łyczakowski

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie to szczególna nekropolia nie tylko ze względu na pochowane osobistości, lecz także wysoką wartość artystyczną tamtejszych nagrobków. Instytut POLONIKA w 2018 r. włączył się w prace, które pomogą zachować piękno tych pomników.

Dzięki finansom Instytutu przeprowadzono konserwację 4 nagrobków wybitnych postaci lwowskiego życia publicznego:

  • Piotra Chmielowskiego – historyka literatury, encyklopedysty, profesora uniwersytetu we Lwowie; autor rzeźby: Stanisław Ostrowski;
  • Józefa Torosiewicza – doktora medycyny, filantropa, fundatora i założyciela Bursy Ormiańskiej dla  chłopców, zwanej później Zakładem Naukowym im. dra Józefa Torosiewicza; autor rzeźby: Edmund Jaskólski;
  • Stanisława Zborowskiego – prawnika; autorzy rzeźby: Julian Markowski i Antoni Kurzawa;
  • Marcelego Ciemirskiego – botanika, sekretarza konwentu ss. benedyktynek; autor rzeźby: Julian Markowski.

Polsko-ukraińskie zespoły konserwatorskie w ramach prac Fundacji Dziedzictwa Kulturowego oczyściły nagrobki, uzupełniły braki i zabezpieczyły pomniki przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.