Fill 1 Copy Created with Sketch.

Lwów (Ukraina) ‒ Cmentarz Łyczakowski

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie to szczególna nekropolia nie tylko ze względu na pochowane osobistości, lecz także wysoką wartość artystyczną tamtejszych nagrobków. Instytut POLONIKA w 2018 r. włączył się w prace, które pomogą zachować piękno tych pomników.

Prace przeprowadzone w 2018 r. 

Dzięki finansom Instytutu przeprowadzono konserwację 4 nagrobków wybitnych postaci lwowskiego życia publicznego:

  • Piotra Chmielowskiego – historyka literatury, encyklopedysty, profesora uniwersytetu we Lwowie; autor rzeźby: Stanisław Ostrowski;
  • Józefa Torosiewicza – doktora medycyny, filantropa, fundatora i założyciela Bursy Ormiańskiej dla  chłopców, zwanej później Zakładem Naukowym im. dra Józefa Torosiewicza; autor rzeźby: Edmund Jaskólski;
  • Stanisława Zborowskiego – prawnika; autorzy rzeźby: Julian Markowski i Antoni Kurzawa;
  • Marcelego Ciemirskiego – botanika, sekretarza konwentu ss. benedyktynek; autor rzeźby: Julian Markowski.

Polsko-ukraińskie zespoły konserwatorskie w ramach prac Fundacji Dziedzictwa Kulturowego oczyściły nagrobki, uzupełniły braki i zabezpieczyły pomniki przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

Prace przeprowadzone w 2019 r. 

W 2019 r. Instytut POLONIKA sfinansował konserwację dwóch nagrobków na terenie cmentarza. Są to nagrobki: Edmunda Zychowicza (Żychowicza), wybitnego lwowskiego architekta działającego na początku XX w., oraz hrabiostwa Karnickich, który jest zlokalizowany przy głównej alei, przy drodze na cmentarz Obrońców Lwowa. Nagrobek Karnickich wymagał drobnych prac budowlanych polegających na wykonaniu ścianki oporowej i fundamentowaniu podstawy pod kolumnę. Ponadto w obu nagrobkach wykonano pełną konserwację techniczną elementów kamiennych oraz konserwację estetyczną poprzez uzupełnienie zniszczonych i brakujących elementów oraz scalenie kolorystyczne.

Realizator: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Na cmentarzu Łyczakowskim znajdują się groby wielu architektów Lwowa., wśród nich  Piotra Tarnawieckiego. Grobowiec jest w stanie awaryjnym. Instytut Polonika w 2019 roku sfinansował podstawowe prace zabezpieczające grób przed działaniem opadów atmosferycznych poprzez wykonanie zadaszenia nad nagrobkiem.

Realizator: Monument Service – Marcin Kozarzewski