Podsumowanie działań Instytutu w roku 2020 | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Podsumowanie działań Instytutu POLONIKA w roku 2020

Pandemia COVID-19 ma wpływ na wszystkich, również na pracę specjalistów zajmujących się ratowaniem od zniszczenia, zabezpieczeniem oraz konserwacją i restauracją poloników, czyli pozostających poza granicami kraju materialnych śladów polskiej historii. 

Mimo trudnych warunków i skomplikowanej logistyki, którą wymuszają zmieniające się często przepisy sanitarne, mamy się czym pochwalić. Dziś prezentujemy fakty zebrane w postaci statystyk i krótkich opisów – liczby jednak świetnie pokazują to, czym się zajmujemy.
Podejmujemy się trudnych zadań, a pandemia sporo w tych naszych planach zamieszała. Musieliśmy stworzyć całkiem nowe procedury, żeby nie tylko kontynuować już rozpoczęte prace, lecz także zacząć coś nowego mimo ciągle zmieniających się przepisów, zamykania granic i wszechobecnej kwarantanny. Jeśli chodzi o nasze podsumowanie w liczbach, zachęcamy do spojrzenia na statystyki związane z renowacją znajdującej się na cmentarzu Łyczakowskim kaplicy Krzyżanowskich. Skala może zaskoczyć! 

Warto przypomnieć, że projekty realizujemy w ramach trzech programów strategicznych: Ochrona, BadaniaPopularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Wszystkie działania wspiera merytorycznie Wydział Ekspercki poprzez opiniowanie wpływających do Instytutu wniosków i udzielanie rekomendacji co do zasadności podjęcia nowych projektów. Do zadań tego działu należy też monitorowanie mediów zagranicznych pod kątem ochrony dziedzictwa kulturowego i polityki historycznej. O promocję działań Instytutu dba Wydział Komunikacji i Zarządzania Wiedzą. Dodatkowo Wydział Programów Dotacyjnych nadzoruje projekty prowadzone w ramach własnego programu dotacyjnego „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą - wolontariat” oraz zarządza programem grantowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.