Fill 1 Copy Created with Sketch.

Rzym, Wilno (Włochy, Litwa) ‒ konserwacja obrazów

Muzeum Narodowe w Krakowie przygotowuje wystawę  monograficzną dzieł Szymona Czechowicza. W ramach umowy o współpracy z Muzeum, Instytut POLONIKA, jako partner wystawy, finansuje konserwację czterech obrazów ołtarzowych.

Dwa pochodzą z kościoła pw. św. Stanisława w Rzymie (Włochy): „Święta Jadwiga Śląska pod krzyżem” autorstwa Szymona Czechowicza oraz obraz „Wskrzeszenie Piotrowina”, którego autorem jest Tadeusz Kuntze. Dwa kolejne: „św. Józef” i „św. Jan”, autorstwa Szymona Czechowicza, pochodzą ze zbiorów Muzeum Dziedzictwa Sakralnego w Wilnie.

Prace obejmują m.in. oczyszczenie powierzchni płócien, usunięcie ich deformacji, wklejenie plomb w miejsca ubytków, w przypadku konieczności ‒ wymianę krosna i wykonanie dublażu płócien, retusze warstwy malarskiej i pokrycie werniksem.

Projekt jest w trakcie realizacji. Prace potrwają do maja 2020 roku.

Realizator: Muzeum Narodowe w Krakowie