Fill 1 Copy Created with Sketch.

Współpraca z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie tworzenia i aktualizowania strategii ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. 

Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.
Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program Grantowy MKiDN

Celem programu jest dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami kraju.

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą.
Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program grantowy MKiDN