Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2020 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Współpraca z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie tworzenia i aktualizowania strategii ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Obecnie nadzór nad programem „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” sprawowany jest przez Instytut POLONIKA. Instytucją zarządzającą programem „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą” pozostaje Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".

Wnioski można składać w terminie do 29 listopada 2019 roku.

Program Grantowy MKiDN

Celem programu jest dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami kraju.

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do programu "Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą".

Wnioski można składać w terminie do 29 listopada 2019 roku.

Program grantowy MKiDN