Lwów ‒ prace zabezpieczające przy kaplicy Krzeczunowiczów | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Lwów (Ukraina) ‒ prace zabezpieczające przy kaplicy Krzeczunowiczów na cmentarzu Łyczakowskim

Tuż za bramą główną cmentarza Łyczakowskiego, wokół półkolistego placu wznoszą się okazałe kaplice grobowe bogatych i zasłużonych lwowian. Jedną z bardziej reprezentatywnych jest kaplica Krzeczunowiczów wzniesiona według projektu Filipa R. Pokutyńskiego.

Kaplica ze względu na brak orynnowania była zalewana przez wody opadowe. W 2020 r. wykonano niezbędne techniczne prace zabezpieczające (orynnowanie), które pozwolą zapobiec dalszej degradacji kaplicy.

Realizator: Monument Service Sp. z o.o.