Lwów (Ukraina) ‒ kościół Bożego Ciała | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Lwów (Ukraina) ‒ kościół Bożego Ciała (d. dominikański). Prace konserwatorskie przy figurach wieńczących fasadę kościoła

2020

Dawny kościół oo. dominikanów we Lwowie (obecnie cerkiew greckokatolicka Najświętszej Eucharystii) należy do najpiękniejszych świątyń kopułowych na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Wybudowany został z fundacji rodziny Potockich w latach 1744‒1769 według projektu architekta Jana de Witte, inżyniera wojskowego.

Szczególną uwagę zwraca kopuła wieńcząca świątynię oraz monumentalna fasada zachodnia, o żywej rytmice wklęsło-wypukłych płaszczyzn przedzielonych dwiema parami potężnych kolumn wspierających łamane belkowanie i falisty fronton zwieńczony wyobrażeniem kielicha i promienistej hostii – symbolu Eucharystii. Bogactwa dekoracji fasady dopełniają kamienne posągi świętych dominikańskich: św. Tomasza z Akwinu, św. Dominika, św. Jacka Odrowąża i św. Wincentego Ferreusza. To właśnie te figury Instytut POLONIKA w 2020 r. poddał pracom konserwatorskim.

Figury zostały oczyszczone, wzmocnione i odsolone. Znaczne ubytki rzeźbiarskie zostały zrekonstruowane, a drobne ubytki uzupełniono zaprawami mineralnymi barwionymi w masie na kolor kamienia i z dobraną do oryginału fakturą. Cały zespół rzeźb poddano procesowi hydrofobizacji zabezpieczającemu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.

Atrybuty świętych zostały odtworzone zgodnie z ikonografią, a następnie wraz z umieszczoną w centrum Monstrancją, poddane złoceniu.

Realizator: ZKR Sp. z o.o.