Nowe publikacje w ramach serii „Studia i Materiały” | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Najnowsze publikacje w ramach serii „Studia i Materiały”

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi nowościami wydawniczymi. Wśród nich znajdziecie ekscytującą korespondencję tureckiego paszy, poznacie dzieła pewnego lwowskiego rzeźbiarza oraz historię londyńskiego kolekcjonera.

W ramach naszej serii wydawniczej „Studia i Materiały” ukazały się kolejne książki. Ich tematyka jest szeroka: począwszy od listów polskiej szlachty i nie tylko do gubernatora Chocimia, czyli Iliasza Kołczaka paszy na początku XVIII w., przez przybliżenie rodziny Polejowskich – uznanych twórców w lwowskim środowisku artystycznym XVIII w., aż po prezentację obrazów polskich artystów na emigracji w londyńskiej kolekcji Matthew Batesona.

Okładka książki o listach do Kołczaka paszyPierwszą z nowości wydawniczych Instytutu POLONIKA jest publikacja autorstwa Mariusza Kaczki i Dariusza Kołodziejczyka Turecki pasza i szlachta: korespondencja osmańskiego gubernatora Chocimia Iliasza Kołczaka paszy ze szlachtą Rzeczypospolitej z lat 1730–1739. Zawiera ona wybrane przez autorów polskojęzyczne listy (ponad 300) adresowane do paszy, które są niezwykle cennym świadectwem tamtych czasów. Wśród korespondencji znajdują się adresowane do osmańskich władz skargi poddanych, m.in. chłopów, Żydów, ale i kobiet, zarówno muzułmanek, jak i nie-muzułmanek. Tego typu listy zazwyczaj są mało widoczne w tradycyjnych publikacjach naukowych, które koncentrują się głównie na wydarzeniach „wielkiej” historii politycznej.

Publikacja jest świadectwem nawiązania stosunków między magnaterią i szlachtą ówczesnej Rzeczypospolitej z Kołczakiem paszą. Odzwierciedla też plany antyrosyjskiej kooperacji polsko-tureckiej, ponieważ listy z tego czasu pisane są głównie przez antyrosyjskich konfederatów dzikowskich i zwolenników króla Stanisława Leszczyńskiego.

Okładka książki o rodzinie PolejowskichKolejna pozycja, która jest już dostępna, przybliża dzieje i dorobek artystyczny rodziny Polejowskich, architektów i przede wszystkim rzeźbiarzy działających we Lwowie w drugiej połowie XVIII w. Jest to książka Agaty Dworzak Polejowscy. Karta z dziejów lwowskiego środowiska artystycznego w drugiej połowie XVIII wieku, wydana we współpracy z Towarzystwem Naukowym „Societas Vistulana”.

Publikacja jest wynikiem niezwykle dociekliwych badań, dzięki którym autorka odnalazła cenne, dotąd niepublikowane fotografie zniszczonych figur i dzieł małej architektury. Pozyskała też istotne dane dotyczące rodziny Polejowskich z ksiąg metrykalnych i aktów notarialnych. Autorka kompleksowo zrekonstruowała artystyczne biografie braci Polejowskich na tle lwowskiego środowiska rzeźbiarskiego. Wyeksponowała ich znaczenie dla kształtowania się rzeźby wschodnich ziem Rzeczypospolitej XVIII stulecia.

Okładka książki o polskiej sztuce w londyńskiej kolekcji Matthew BatesonaPolska sztuka na emigracji w londyńskiej kolekcji Matthew Batesona to obszerne omówienie polskiego środowiska artystycznego w Londynie. Jan Wiktor Sienkiewicz, będąc ekspertem w zakresie badań nad polską sztuką na emigracji po 1939 r., przybliża czytelnikom kolekcję obrazów polskich artystów zgromadzoną przez wielkiego admiratora, który zafascynował się nastrojem, symboliką i ekspresją polskiego malarstwa. Od prawie 40 lat Matthew Bateson tworzy swoją kolekcję polskiej sztuki, głównie malarstwa i grafiki, ale i ceramiki. Wydana przez Instytut POLONIKA książka jest jedną z najważniejszych publikacji prezentujących tę problematykę.

 

Zaletą przedstawionych publikacji jest ich ogromna wartość merytoryczna i staranne przygotowanie edytorskie. Prezentowane monografie są – jak pisał Montaigne – i dla tych, którzy czytają dla zdobycia wiedzy, i dla tych, co czytają, by uchodzić za wykształconych, jak i dla czytających dla przyjemności. Zapraszamy zatem do naszego wydawnictwa i zakupu książek.

Otwórz zdjęcie Nowe publikacje w ramach serii „Studia i Materiały” | Najnowsze publikacje w ramach serii „Studia i Materiały”