Polejowscy. Karta z dziejów lwowskiego środowiska artystycznego w drugiej połowie XVIII wieku Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą
Etykieta: nowość
Etykieta: koedycja
Autor: Agata Dworzak
Rok wydania: 2020
Współwydawca: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana
Liczba stron: 620 s.
Oprawa: miękka
Format: A4
ISBN: 978-83-66172-24-1, 978-83-65548-65-8
Cena: 80,00 zł

Polejowscy. Karta z dziejów lwowskiego środowiska artystycznego w drugiej połowie XVIII wieku

Publikacja Agaty Dworzak jest monografią dziejów i dorobku artystycznego rodziny Polejowskich, architektów i rzeźbiarzy działających we Lwowie w drugiej połowie XVIII w.

Autorka w kompleksowy sposób zrekonstruowała artystyczne biografie braci Polejowskich na tle lwowskiego środowiska rzeźbiarskiego, eksponując ich znaczenie dla kształtowania się rzeźby wschodnich ziem Rzeczypospolitej XVIII stulecia. Jednocześnie, skupiając się na jednej rodzinie, skrupulatnie zobrazowała zjawiska i mechanizmy społeczno-artystyczne kształtujące codzienne życie twórców, produkcję warsztatową i sztukę XVIII-wiecznego Lwowa.

Publikacja jest wynikiem niezwykle dociekliwych badań przeprowadzonych przez Autorkę, dzięki którym odnalazła ona cenne, dotąd niepublikowane fotografie zniszczonych figur i dzieł małej architektury oraz pozyskała istotne dane dotyczące familii Polejowskich ze źródeł zawierających, jak mogłoby się zdawać, nieliczne informacje do dziejów sztuki, takich jak księgi metrykalne lub akta notarialne. Bez wątpienia jest to obowiązkowa lektura dla badaczy nowożytnych dziejów rzeźby Rzeczypospolitej, wypełniająca lukę w badaniach nad tzw. lwowską rzeźbą rokokową.

Publikację dopełnia obszerny i skrupulatnie przygotowany katalog dzieł oraz aneksy, na które składają się m.in. edycje dokumentów źródłowych. Integralną częścią książki jest znakomicie zaprezentowany materiał ilustracyjny, obejmujący ponad 300 zdjęć.

Książka ukazała się w ramach serii naukowej Instytutu Polonika „Studia i Materiały” i została wydana we współpracy z Towarzystwem Naukowym „Societas Vistulana”.