Polska sztuka na emigracji w londyńskiej kolekcji Matthew Batesona Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą
Etykieta: nowość
Autor: Jan Wiktor Sienkiewicz
Redakcja: Renata Gajowiak, Grażyna Waluga
Tłumaczenie: Adam Kunysz, Krzysztof Cieszkowski Ronald Coleman, Grażyna Waluga
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 244
Oprawa: miękka
Format: 200 x 250 mm
ISBN: 978-83-66172-31-9
Cena: 47,00 zł

Polska sztuka na emigracji w londyńskiej kolekcji Matthew Batesona

Londyn po zakończeniu drugiej wojny światowej dość szybko stał się prężnym ośrodkiem polskiej sztuki. Stało się tak m.in. na skutek objęcia władzy w Polsce przez komunistów. Liczna grupa artystów, nie godząc się z tym faktem i obawiając się represji, nie powróciła do ojczyzny. W efekcie powojenna polska twórczość plastyczna rozwijała się w dwóch różnych nurtach, w kraju – gdzie dość szybko, w myśl doktryny socrealizmu, nowa władza wprowadziła odgórne reguły zarządzania sztuką – oraz poza jego granicami.

Oblicza sztuki emigracyjnej w Wielkiej Brytanii były zróżnicowane, niejednokrotnie obarczone piętnem wojennych przeżyć artystów. Twórczość ta znalazła w pewnym momencie wielkiego admiratora: Matthew Bateson zafascynował się nastrojem, symboliką i ekspresją polskiego malarstwa. Od prawie czterdziestu lat tworzy swoją kolekcję polskiej sztuki - głównie malarstwa i grafiki, ale i ceramiki.

Autorem obszernego omówienia polskiego środowiska artystycznego w Londynie oraz katalogu wybranych dzieł z kolekcji Matthew Batesona jest historyk sztuki Jan Wiktor Sienkiewicz. Profesor wykładający na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jeden z najznakomitszych badaczy sztuki polskiej na emigracji po 1939 r.

Wydana przez Instytut POLONIKA książka jest jedną z najważniejszych publikacji prezentujących tę problematykę.