Fill 1 Copy Created with Sketch.

„Polska sztuka w kolekcji Matthew Batesona” ‒ katalog

W latach 60. i 70. XX wieku Londyn był źródłem nowych prądów artystycznych, idei i talentów. Kontrapunktem byli docierający na Wyspy Polacy z nostalgicznymi wizerunkami utraconej ojczyzny, przerażającym obrazem okrucieństwa wojny będącym świadectwem wielkich przeciwności losu. Powstaje długo oczekiwany katalog dzieł sztuki polskiej z londyńskich zbiorów Matthew Batesona.

W zbiorach brytyjskiego kolekcjonera Matthew Batesona znajdują się liczne dzieła polskich artystów: malarzy, rzeźbiarzy i grafików, tworzących po 1939 r. na terenie Wielkiej Brytanii i w innych krajach. Kolekcja sztuki polskiej gromadzona była przez blisko 30 lat. Pozyskiwano ją na aukcjach lub bezpośrednio od artystów.

W ramach badań nad sztuką polskich artystów tworzących na emigracji w XX w. Instytut POLONIKA zlecił prof. dr. hab. Janowi Wiktorowi Sienkiewiczowi opracowanie autorskiego katalogu, opatrzonego komentarzem, dotyczącego wszystkich poloników z tej prywatnej kolekcji. Autor kompleksowo omówił charakter kolekcji oraz zaprezentował jej twórców, którzy z różnych powodów trafili na Wyspy po II wojnie światowej.

Prof. J.W. Sienkiewicz wyróżnił w londyńskiej kolekcji dwudziestu sześciu polskich plastyków – malarzy, grafików, rzeźbiarzy i ceramików. Przygotowywany do publikacji katalog (także w wersji anglojęzycznej) prezentuje najciekawsze dzieła Stanisława Frenkla – to największy homogeniczny zbiór kolekcji Batesona. Ważną również jej częścią są m.in. kompozycje Feliksa Topolskiego oraz prace Mariana Bohusza-Szyszki, Jankiela Adlera, Janiny Baranowskiej, Marka Żuławskiego czy Mariana Kratochwila. Łącznie jest to 171 dzieł. Do najważniejszych tytułów londyńskiej kolekcji należy choćby Lot Uskrzydlonych Ludzi (1973) Stanisława Frenkla, Głowa Bergundzkiego Wieśniaka (1953) Josefa Hermana, Chrystus w Warszawie (ok. 1939) autorstwa Henryka Gotliba oraz Stara Anglia (1945) Feliksa Topolskiego. Dodatkowo Matthew Batson posiada także polskie kompozycje ceramiczne – do najciekawszych należą prace autorstwa Stanisława Reychana. Cały katalog uzupełniać będzie 171 zdjęć najlepiej charakteryzujących twórczość artystów i samą kolekcję. Niezależnie od materiału przeznaczonego do publikacji przygotowana została pełna dokumentacja fotograficzna (1178 zdjęć) prezentująca całą kolekcję i poszczególne obrazy, m.in. sygnatury autorów. Publikacja katalogu Polska sztuka w kolekcji Matthew Batesona planowana jest na połowę 2020 r.