Wydawnictwa naukowe Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Seria „Studia i Materiały”
logo serii "Studia i Materiały"

                                                                                                               
Jest to seria wydawnicza, w której prezentowane są przede wszystkim efekty badań Instytutu POLONIKA, jak również materiały, które powstały poza naszą placówką, a stanowią istotny wkład do wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym znajdującym się poza krajem.

Każda wydawana przez Instytut Polonika monografia naukowa, o tematyce związanej z szeroko pojmowanym polskim dziedzictwem kulturowym za granicą, otrzymuje –  zgodnie z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2019 r. –  80 punktów (poziom I).

Instytut Polonika stosuje się do ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową oraz przestrzega zasady etyki publikacyjnej, mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

 

Kontakt

Na wszelkie pytania w sprawie możliwości publikowania prac naukowych w ramach naszego wydawnictwa odpowie i ewentualne wątpliwości rozwieje

dr Olga Kucharczyk
Specjalista ds. realizacji projektów merytorycznych Programu BADANIA
tel.: +48 570 008 711 
e-mail: okucharczyk@polonika.pl