Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2020 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

ABC dziedzictwa

ABC dziedzictwa to kompendium wiedzy związanej z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą. Zebrane informacje dotyczą zarówno zabytków sztuki i architektury będących dziełami polskich artystów lub ufundowanych przez Polaków, czy też odnoszących się do polskiej tematyki, jak i innych obiektów, miejsc i osób mających wpływ na światowe dziedzictwo kulturowe. Prezentowany zasób wiedzy jest systematycznie uaktualniany.

Indeks osób

W indeksie osób prezentujemy krótkie biogramy ważnych dla kultury polskiej postaci.

Słownik pojęć

W słowniku pojęć przybliżamy definicje najważniejszych terminów z zakresu sztuki, architektury, prac konserwatorskich i restauratorskich...

Indeks miejsc

Indeks miejsc to zbiór informacji o obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.