Krzywe Jezioro (Ukraina) ‒ konserwacja monstrancji Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Krzywe Jezioro (Ukraina) ‒ konserwacja monstrancji z kościoła parafialnego

Kościół parafialny pw. św. Ludwika został wybudowany w 1819 r. (według innej wersji w latach 1807‒1809) przez Ludwika Szołajskiego. Funkcjonował do 1935 r., by po wojennych losach w 1993 r. ponownie trafić w ręce parafian z Krzywego Jeziora.

Na wniosek parafii w Krzywym Jeziorze, we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Piwnicznej, w 2020 r. przeprowadzono prace konserwatorskie przy zabytkowej monstrancji. W ich trakcie udało się ustalić autora obiektu – jest to Franz Kubiczek z Czerniowiec na Ukrainie.

Prace konserwatorskie polegały na starannym oczyszczeniu obiektu z nalotów korozyjnych oraz zabrudzeń w zagłębieniach ornamentu. Naprawiono zdeformowane powierzchnie, a ubytki uzupełniono rekonstrukcjami wykonanymi z mosiądzu. Powierzchnię monstrancji pozłocono oraz pokryto powłoką ochronną. Ponadto zakupiono odpowiedni dla monstrancji futerał oraz zorganizowano wystawę, na której zaprezentowano odnowiony obiekt.

Realizator: Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej