Programy grantowe | MKiDN Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Od 2020 r. instytucją nadzorującą program „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” roku jest Instytut POLONIKA.

Programami „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą” oraz „Badanie polskich strat wojennych” zarządza Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków do programów: 

Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat. 

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków do programu.

Uwaga! Termin składania wniosków został przedłużony do 3 grudnia 2020 roku do godz. 17:00. 

Program Grantowy MKiDN

Celem programu jest dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami kraju.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków do programu.

Uwaga! Termin składania wniosków został przedłużony do 3 grudnia 2020 roku do godz. 17:00. 

Program grantowy MKiDN