Programy grantowe | MKiDN Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Od 2020 r. instytucją zarządzającą programem „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” roku jest Instytut POLONIKA.

Programem „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą” zarządza Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Nabór do programów w edycji na 2021 r. zakończył się 3 grudnia 2020 r. 


 

Poniżej prezentujemy projekty z nadzorowanego przez nas programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą"

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”

Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Nabór wniosków do programu w edycji na 2021 rok zakończył się 3 grudnia 2020 roku.

Poniżej prezentujemy projekty z nadzorowanego przez nas programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Program Grantowy MKiDN

Celem programu jest dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami kraju.

Nabór wniosków do programu w edycji na 2021 rok zakończył się 3 grudnia 2020 roku.

Program grantowy MKiDN