Digitalizacja Archiwum Rodziny Sapiehów w Muzeum Polskim Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Digitalizacja Archiwum Rodziny Sapiehów w Muzeum Polskim w Rapperswilu ‒ Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego

Muzeum Polskie w Rapperswilu, najstarsze polskie muzeum za granicą, największy polski ośrodek kultury w Szwajcarii posiada bogate archiwa dokumentów, w większości unikalne. Digitalizacja archiwów pozwoli na łatwiejszy dostęp do tych zasobów kultury i dziedzictwa narodowego, wykonanie wysokiej jakości kopii cyfrowych zabezpieczy zbiory oraz pozwoli uchronić przed zniszczeniem dokumenty, które są narażone na stałe działanie światła.

Na kolekcję składają się listy, fotografie, druki, wycinki prasowe polskiej arystokracji – rodu Sapiehów, które obrazują życie polskiego ziemiaństwa z okresu II RP, okupacji hitlerowskiej i emigracji powojennej. Są to dokumenty, które trafiły do Muzeum Polskiego w Rapperswilu za sprawą księcia Aleksandra Sapiehy (1888–1976). Dotyczą one rodziny Sapiehów oraz skoligaconych z nimi rodów: Potockich, Lubomirskich i Sanguszków. Materiały archiwalne nie są w Polsce znane i dostępne.

Dodatkowym uzasadnieniem wykonania tego zadania była konieczność przeprowadzki Muzeum Polskiego w Rapperswilu na czas remontu zamku w Rapperswilu (jesień 2020 r.), dlatego realizacja uporządkowania, zabezpieczenia i skatalogowania archiwum była konieczna.

Zadanie było realizowane w okresie od 12.06.2019 do 30.08.2019 r. W ramach projektu uporządkowano archiwum: oznaczono (paginacja) dokumenty, przygotowano je do digitalizacji, wykonano skany. Archiwum zabezpieczono w następujący sposób: luzy umieszczono w teczkach bezkwasowych, a następnie w kartonach zabezpieczających opatrzonych informacją Archiwum Rodziny Sapiehów. 

Opracowano inwentarz kolekcji (pdf), który zawiera też opracowanie popularyzatorskie, wprowadzające w historię rodu Sapiehów.

 

4 wolontariuszy, 60 dni prac

Partner: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Dofinansowanie: 19 300 zł

 

 

Informacje o projekcie dostępne są również na stronach:

http://fundacjadziedzictwa.pl/digitalizacja-archiwum-rodziny-sapiehow-w-muzeum-polskim-w-rapperswilu
https://polenmuseum.ch/pl/archiwum-rodu-sapiehow
https://www.facebook.com/Polenmuseum/