Fill 1 Copy Created with Sketch.

Zmiana terminu składania wniosków "Wolontariat 2020"

Wydłużamy termin konkursu na projekty w ramach programu dotacyjnego "Wolontariat 2020"

W związku z ogłoszonym na obszarze RP i sąsiednich państw stanem epidemii termin składania wniosków do Programu Wolontariat ulega wydłużeniu do 30 kwietnia 2020 do godz. 15.59. 

Wnioskodawcy, którzy już złożyli wnioski w systemie Witkac, a chcieliby dokonać w nich zmian, proszeni są o kontakt z Instytutem (mszymska@polonika.pl) w celu odblokowania wniosku w systemie.

W roku 2020 działania będą realizowane od dnia 1 czerwca do 16 listopada 2020 r. 

Uprzejmie informujemy, że w związku z obecną sytuacją (koronawirus) nie jest konieczne ‒ na etapie składania wniosku ‒ dostarczenie pozwolenia właściciela obiektu na przeprowadzenie prac. Dokument ten musi być przekazany do Instytutu przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Zbiór dokumentów znajduje się w zakładce "Programy grantowe Instytutu"

Zmiana terminu składania wniosków Fot. Projekt "Wolontariat dla Kresów" (2019)