Fill 1 Copy Created with Sketch.

W tym miejscu prezentujemy miejsca, osoby i historie związane z Polakami i polskim dziedzictwem kulturowym znajdującym się poza granicami naszego kraju.

Polonik (według encyklopedii PWN) oznacza dokument piśmienniczy (druk, rękopis), przedmiot (np. dzieło sztuki, pamiątka narodowa lub historyczna) lub miejsce (np. cmentarz) pochodzenia polskiego, bądź tematycznie związane z Polską, które znajdują się w kraju lub za granicą.

Lista poloników