Puchar Adama Mickiewicza w Montrésor | Instytut POLONIKA Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą
Francja

Puchar Adama Mickiewicza w Montrésor

Zamek w Montrésor we Francji kryje wiele polskich skarbów. Wśród nich znajduje się także puchar podarowany Adamowi Mickiewiczowi przez jego moskiewskich przyjaciół.

Wśród licznych poloników eksponowanych w muzealnej części zamku w Montrésor znajduje się srebrny puchar, który Adam Mickiewicz otrzymał w 1828 r. od moskiewskich przyjaciół. Chcieli oni w ten sposób uroczyście pożegnać Mickiewicza przed jego wyjazdem z Moskwy. Wewnątrz kielicha znajdują się podpisy poetów będących ofiarodawcami.

Wiersz dla Adama Mickiewicza

Moskiewscy przyjaciele Adama Mickiewicza wraz z pucharem wręczyli mu również wiersz napisany w dwóch językach: polskim i francuskim. Jest on powiązany z ustępem "Do przyjaciół Moskali" z III części Dziadów. Treść utworu z zachowaniem oryginalnej pisowni przytaczamy poniżej:

Historia pucharu Adama Mickiewicza w Montrésor we Francji

Zarówno kielich, jak i zapis utworu znajdują się w gablocie wystawienniczej zamku w Montrésor. Otrzymał je Ksawery Branicki, pierwszy polski właściciel zamku, od Władysława Mickiewicza, syna poety. Puchar trafił do rodziny Branickich jako wyraz wdzięczności za wieloletnie wsparcie rodziny Mickiewiczów oraz ich długoletnią przyjaźń.

Ksawery Branicki cenił twórczość Adama Mickiewicza i popierał jego działalność publicystyczną, m.in. w roku 1849 założył i finansował wydawanie dziennika „Trybuna Ludów” wychodzącego pod redakcją Mickiewicza.

Montrésor skarbnicą poloników

Ksawery Branicki nabył posiadłość w Montrésor w 1849 roku. XV-wieczny zamek w dolinie Loary doczekał się gruntownego remontu oraz nowego wyposażenia. Pierwszy polski właściciel, wspierał uczestników Wielkiej Emigracji – finansował działania patriotyczne, dawał schronienie wychodźcom, udzielał pomocy polskim artystom. Dzięki takim działaniom dzisiejszy zamek w Montrésor jest jak wielka skrzynia skarbów, która skrywa dzieła światowej sławy malarzy czy rzeźbiarzy, ale przede wszystkim od lat jest sejfem chroniącym polskie ślady we Francji. Można rzec, że nazwa miejsca zobowiązuje, mon trésor (fr.) oznacza bowiem po polsku mój skarb.

Lokalizacja
Zamek w Montrésor
Zamek w Montrésor, 11 Rue Xavier Branicki, 37460 Montrésor, Francja