Fill 1 Copy Created with Sketch.

Rudolf Indruch

Rudolf Indruch (1892–1927) – inżynier architekt, projektant Cmentarza Orląt we Lwowie.

Urodził się we Lwowie w słowacko-czeskiej rodzinie. Uzdolniony artystycznie, od dzieciństwa rysował, i malował. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej. W czasie I wojny światowej zmobilizowany w randze nadporucznika saperów do armii austro-węgierskiej. Uczestniczył w obronie Lwowa jako porucznik I odcinka Obrony Dom Techników-Seminarium. Następnie, w 1919 r.,  służył w 1 pułku piechoty Strzelców Lwowskich. Ciężko ranny w płuco, po wyleczeniu zapadł na gruźlicę. Po demobilizacji w 1922 r. dokończył studia architektoniczne. Został asystentem Katedry Rysunków Zdobniczych i Dekoracji Wnętrz Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej.

Będąc jeszcze studentem V roku studiów, przedstawił projekt cmentarza Obrońców Lwowa, który został wybrany do realizacji. Został on uznany za jeden z najbardziej interesujących i najśmielszych projektów. Nadzorował budowę cmentarza, mimo coraz większych kłopotów ze zdrowiem. W 1926 r. w lwowskim salonie Towarzystwa Sztuk Pięknych miał wystawę jego prac, która zyskała pozytywne recenzje.

Inżynier Roman Indruch zmarł w 1927 r. we Lwowie i spoczął na cmentarzu Obrońców Lwowa (Cmentarz Orląt).

Rudolf Indruch