Fill 1 Copy Created with Sketch.

Ernest Malinowski

Ernest Malinowski (1818-1899) – polski inżynier drogowy i kolejowy; bohater obrony Callao (1866); budowniczy kolei w Peru i Ekwadorze, projektant i budowniczy Centralnej Kolei Transandyjskiej.

Absolwent Liceum Krzemienieckiego. Uczestnik powstania listopadowego. Wyemigrował wraz z bratem i ojcem do Francji. Tutaj kontynuował naukę w Paryżu. Po ukończeniu studiów pracował w Korpusie Inżynierów Dróg i Mostów. W 1839 r. został wysłany wraz z bratem Rudolfem do Algierii do pracy przy budowie dróg, a następnie przy budowie portu. Potem wrócił do Francji.

W 1852 r. podpisał 6-letni kontrakt na pracę w Peru na stanowisku inżyniera rządowego. Uczestniczył w tworzeniu pierwszej peruwiańskiej szkoły technicznej. Brał udział w obronie portu w czasie wojny Peru z Hiszpanią (1866). W uznaniu zasług otrzymał dyplom, medal i honorowe obywatelstwo Peru.

W 1868 r. powierzono mu budowę linii kolejowej przez Andy. W 1878 r. oddano pierwszy odcinek linii kolejowej Callao-Chicla (141 km) do użytku. Malinowski osobiście nadzorował roboty. W 1893 r. oddano kolejny odcinek do miasta La Oroya. Była to tzw. główna trasa kolei transandyjskiej.

W roku 1889 powołano Malinowskiego na dziekana wydziału matematyczno-przyrodniczego uniwersytetu w Limie. W tym też mieście zmarł w 1899 r. W tym też mieście zmarł w 1899 r. Został pochowany 3 marca 1899 r. z honorami należnymi bohaterowi narodowemu na cmentarzu Presbitero Maestro.

Ernest Malinowski władał płynnie pięcioma językami, słynął z jasności umysłu, uczynności i gościnności.

 

Ciekawostki:

  • W Limie, na placu Plaza Dos de Mayo, stoi kolumna z płaskorzeźbami odnoszącymi się do obrony Callao, przedstawiającymi m.in. Malinowskiego, podającego ministrowi wojny plany fortyfikacji portu. Natomiast na dworcu wmurowano upamiętniającą go tablicę oraz odlane z brązu popiersie Polaka.
  • W 1999 r., na przełęczy Ticlio (4818 m n.p.m.), w najwyższym punkcie trasy kolejowej przez Andy, wzniesiono mu pomnik. Na monumencie znajduje się napis „Ernest Malinowski, 1818-1899. Inżynier polski, patriota peruwiański, bohater obrony Callao 1866, budowniczy Centralnej Kolei Transandyjskiej”.

    W Polsce Ernesta Malinowskiego upamiętniają:
  • nagroda jego imienia za najciekawszy wyrób i innowację techniczną stosowaną w kolejnictwie, prezentowane na Międzynarodowych Targach Kolejowych Trako;
  • statuetka ERNEST – co roku przyznawana najaktywniejszym członkom SITK (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji)
  • jego imienia: most kolejowy w Toruniu, wybudowany w 1873 r.; pociąg TLK spółki PKP Intercity Warszwa-Krynica Zdrój oraz lokomotywa E6ACTd-101.
Ernest Malinowski