Fill 1 Copy Created with Sketch.

Publikacje naukowe

Artykuł 05.09.2019

 

dr Olga Kucharczyk
Specjalista ds. realizacji projektów merytorycznych Programu BADANIA
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
+48 570 008 711 
okucharczyk@polonika.pl

 

Zobacz nasze publikacje