Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2020 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Publikacje naukowe

Artykuł 05.09.2019

 

dr Olga Kucharczyk
Specjalista ds. realizacji projektów merytorycznych Programu BADANIA
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
+48 22 270 14 66
okucharczyk@polonika.pl

 

Zobacz nasze publikacje