"Padewskie herby obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów"- wystawa w Google Arts & Culture Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

"Padewskie herby obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów"- wystawa w Google Arts & Culture

Zapraszamy w podróż śladami polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami kraju. Tym razem zachęcamy do wirtualnej wizyty we Włoszech, a konkretnie zapraszamy do Padwy. 

Uniwersytet Padewski będzie obchodził wkrótce 800-lecie swego istnienia (w roku 2022). Ta niezwykle zasłużona w historii Europy uczelnia zajmuje także poczesne miejsce w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a jej przedstawiciele byli przez stulecia jedną z najliczniejszych nacji, która czynnie włączała się w życie akademickie. Przybysze znad Wisły, Bugu i Niemna stanowili trzecią pod względem liczebności grupę studentów, po kolegach wywodzących się z krajów języka włoskiego i niemieckiego. W wieku XVI–XVIII studiowało w Padwie liczne grono obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Spośród nich rekrutowali się także uczeni, którym powierzano prowadzenie wykładów, byli też tacy, którzy piastowali godności rektorskie lub po prostu cieszyli się opinią doskonałych uczonych.

Wystawa jest dostępna na platformie Google Arts&Culture  (kliknij w link)