Sympozjum POLONIKA. Diagnoza potrzeb | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Sympozjum „POLONIKA. Diagnoza potrzeb – strategia działań”

W dniach 16-18.10.2018 r. odbyło się pierwsze sympozjum zorganizowane przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, którego celem było m.in. podsumowanie projektów organizowanych, finansowanych i prowadzonych po 1989 r. przez polskie instytucje i organizacje w obszarze polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, wypracowanie założeń do stworzenia spójnej strategii działań oraz zaprezentowanie nowej państwowej instytucji kultury, jaką jest Instytut POLONIKA.

Instytut zaprezentował również wyniki badań przeprowadzonych w czerwcu bieżącego roku, które ukazały poziom wiedzy i świadomości Polaków na temat polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz pomogą wyznaczać kierunki działań w obszarze jego popularyzacji – zarówno wśród dorosłych Polaków, jak i młodzieży.

Ideą tego trzydniowego sympozjum integrującego teoretyków i praktyków było wypracowanie wspólnej przestrzeni działania. Uzyskane w trakcie referatów i dyskusji materiały oraz konkluzje zostaną wykorzystane podczas dalszych działań Instytutu POLONIKA w zakresie ochrony, badania i popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego poza krajem.

Sympozjum „POLONIKA. Diagnoza potrzeb – strategia działań” było objęte honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patroni medialni: TVP Kultura, Program Pierwszy Polskiego Radia, Rzeczpospolita, Mówią Wieki, dzieje.pl.

Fot. Wojciech Grzędziński, Darek Golik