Fill 1 Copy Created with Sketch.

Konferencja Polskie Dziedzictwo Kulturowe w Szwecji – Rzeczy i Historia

Konferencja Polskie Dziedzictwo Kulturowe w Szwecji – Rzeczy i Historia

W dniach 18 i 19 czerwca 2018 r. w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja naukowa pt. „Polskie dziedzictwo kulturowe w Szwecji. Rzeczy i historia”. Organizatorami wydarzenia są Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA i Fundacja Wydziału Historycznego UW „VARIA”.

Konferencja stanowi inaugurację projektu dokumentacyjno-badawczego poświęconego polonikom w Szwecji. Celem projektu kierowanego przez dr Katarzynę Wagner z Instytutu Historycznego UW jest skatalogowanie przedmiotów – darów, zakupów, trofeów czy łupów wojennych – które powstały w Rzeczypospolitej Obojga Narodów lub Rzeczypospolitej dotyczą a są przechowywane w Szwecji. Docelowo katalog stanie się częścią bazy poloników, która powstaje w  Narodowym Instytucie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granica POLONIKA.

Podczas pierwszego dnia konferencji zostaną podjęte tematy poloników przechowywanych w szwedzkich muzeach i bibliotekach, zaś drugiego prelegenci skupią się na relacjach polsko-szwedzkich w XVI-XVIII w. Warto zwrócić uwagę na niezwykle interesujący przykład zwróconego Polsce łupu wojennego, tzw. rolki sztokholmskiej, o której będzie mowa pierwszego dnia konferencji. Piętnastometrowa akwarela przedstawiająca wjazd orszaku ślubnego króla Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburżanki do Krakowa stanowiła łup wzięty z Warszawy przez szwedzkie wojska w czasie „potopu”. W 1974 r. Szwecja oddała Polsce ten unikatowy obiekt, który obecnie jest częścią kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie.

We wrześniu 2018 roku  w kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego zostanie otwarta wystawa plenerowa  prezentująca przykładowe polonika w szwedzkich zbiorach.