Koferencja Szkolnictwo artystyczne w Polsce | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Koferencja „Szkolnictwo artystyczne w Polsce odrodzonej”

W dniach 6-7 grudnia 2018 r. na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbyła się konferencja „Szkolnictwo artystyczne w Polsce odrodzonej” zorganizowana w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości.

Na konferencji wygłoszono referaty dotyczące kształcenia artystów różnych specjalności, regulacji prawnych, programów nauczania, prezentacji sylwetek zasłużonych pedagogów. Poruszono kwestie związane z dorobkiem polskich artystów, jaki powstawał zarówno w zagranicznych ośrodkach artystycznych, jak i na terenach, które w wyniku zmian po II wojnie światowej znalazły się poza granicami Polski. Konferencji towarzyszyła instalacja artystyczna „Ściana wolności”, której autorem jest dr hab. Stanisław Brach z Wydziału Rzeźby. Stanęła w auli budynku ASP przy Wybrzeżu Kościuszkowskim.  Konferencję otworzyli: prof. Wiktor Jędrzejec, prorektor ASP ds. nauki i rozwoju oraz dr Anna Rudzka z  Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Joanna Sosnowska z Instytutu Sztuki PAN.

https://leksykon.asp.waw.pl/szkolnictwo-artystyczne-w-polsce-odrodzonej-6-7-grudnia-2018/ 

 

Organizatorzy: Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki, Wydział Architektury Wnętrz i Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą.