Fill 1 Copy Created with Sketch.

Soleczniki Małe (Litwa) ‒ konserwacja organów

Organy w Solecznikach Małych (Litwa) powstały w 1908 r. i są dziełem organmistrza Piotra Wojciechowicza. W 2018 r. Instytut Polonika przeprowadził konserwację instrumentu.

Zakres prac obejmował oczyszczenie i konserwację drewna we wnętrzu szafy organowej, chromowanie piszczałek prospektu. Wbudowany w prawy bok szafy, wyposażony w jeden manuał, stół gry o siedmiu wyciągach rejestrowych i z dźwignią nożną, został zdemontowany w zakresie traktury klawiszowej i rejestrowej, następnie naprawiony lub uzupełniony i zaimpregnowany. Szczególnie pracochłonnym zabiegom poddane zostały piszczałki, które nosiły ślady zniszczeń biologicznych i mechanicznych. Kompleksowe zabiegi zostały wykonane również przy wiatrownicy, kanałach oraz miechu, który podłączono do nowej dmuchawy.

Renowacja organów miała ogromne znaczenie społeczne dla tej polskiej parafii.