Fill 1 Copy Created with Sketch.

Niemirów (Ukraina) ‒ konserwacja kolumny

Pracom konserwatorskim poddana została znajdująca się w Niemirowie kolumna dekorowana spiralnie ułożonym ornamentem roślinnym, zwieńczona figurą Chrystusa Frasobliwego, postawiona prawdopodobnie na mogile chorążego powstańczego o imieniu Marek, poległego w 1863 r.