Fill 1 Copy Created with Sketch.

Lwów (Ukraina) ‒ konserwacja kapliczki Sykstów

Pochodząca prawdopodobnie z 1597 r. kapliczka Sykstów przy kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie (Ukraina) jest jednym z najstarszych i najcenniejszych obiektów miasta.

Prace przeprowadzone w 2018 r.

Najstarsze fotografie obrazują jej formę z okresu po przebudowie z 1872 r, wykonaną prawdopodobnie w warsztacie lwowskiego rzeźbiarza Pawła Eutele. Trzon kapliczki, pokryty inskrypcją w języku łacińskim, został w okresie powojennym zatarty cementowym tynkiem, a poszczególne fragmenty jej zwieńczenia zostały rozproszone lub uległy zniszczeniu. Prace konserwatorskie rozpoczęły się w 2018 r. 

Prace przeprowadzone w 2019r.

Celem przeprowadzonych prac konserwatorskich było odtworzenie formy kapliczki z okresu po 1872 r., jaką prezentują dostępne fotografie, w maksymalnym stopniu z wykorzystaniem elementów oryginalnych, które poddane zostały odpowiedniej konserwacji, z niezbędnymi rekonstrukcjami brakujących fragmentów (krzyż, sterczyny, kolumny podtrzymujące daszek) na podstawie zachowanych rysunków i fotografii.

Realizator: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego