Fill 1 Copy Created with Sketch.

Lwów (Ukraina) - konserwacja kapliczki Sykstów

Pochodząca prawdopodobnie z 1597 r. kapliczka Sykstów przy kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie (Ukraina) jest jednym z najstarszych i najcenniejszych obiektów miasta.

Najstarsze fotografie obrazują jej formę z okresu po przebudowie z 1872 r, wykonaną prawdopodobnie w warsztacie lwowskiego rzeźbiarza Pawła Eutele. Trzon kapliczki, pokryty inskrypcją w języku łacińskim, został w okresie powojennym zatarty cementowym tynkiem, a poszczególne fragmenty jej zwieńczenia zostały rozproszone lub uległy zniszczeniu. Prace konserwatorskie rozpoczęte w 2018 r. przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego mają na celu odtworzenie formy kapliczki z okresu po 1872 r. w maksymalnym stopniu z elementów oryginalnych, z niezbędnymi rekonstrukcjami na podstawie zachowanych rysunków i fotografii.