Fill 1 Copy Created with Sketch.

Lwów (Ukraina) - Freski w kościele jezuitów

Konserwacja fresków sklepienia w kościele jezuitów we Lwowie (Ukraina)

W kościele jezuitów we Lwowie znajdują się wyjątkowo cenne, barokowe malowidła autorstwa Frantza i Sebastiana Ecksteinów wykonane w latach 1740-1743.  

Po II wojnie światowej dawny kościół jezuitów został zamieniony na składnicę książek, m.in. pochodzących z Ossolineum, a nie zabezpieczone i nie konserwowane wnętrze uległo  poważnej destrukcji. Bezcenne freski zostały zniszczone m.in. na skutek silnego zasolenia murów świątyni. W roku 2011 kościół został przywrócony do kultu jako grekokatolicka cerkiew garnizonowa.

Od 2015 roku trwają prace przywracające freskom Ecksteinów dawny blask. Jest to możliwe dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i opracowanej przez dr. Pawła Bolińskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie autorskiej metodzie konserwacji malowideł, którą z powodzeniem zastosował zespół polsko - ukraińskich konserwatorów. Do roku 2018 udało się przeprowadzić konserwację 360 m2 fresków w prezbiterium kościoła.

W roku 2018 Instytut Polonika dołączył do finansowanych przez MKiDN prac, które aktualnie są prowadzone na sklepieniu nawy głównej kościoła.