Fill 1 Copy Created with Sketch.

Lwów (Ukraina) ‒ Freski w kościele jezuitów

W kościele jezuitów we Lwowie znajdują się wyjątkowo cenne, barokowe malowidła autorstwa Frantza i Sebastiana Ecksteinów wykonane w latach 1740-1743. 

Po II wojnie światowej dawny kościół jezuitów został zamieniony na składnicę książek, m.in. pochodzących z Ossolineum, a nie zabezpieczone i nie konserwowane wnętrze uległo  poważnej destrukcji. Bezcenne freski zostały zniszczone m.in. na skutek silnego zasolenia murów świątyni. W roku 2011 kościół został przywrócony do kultu jako grekokatolicka cerkiew garnizonowa.

Od 2015 roku trwają prace przywracające freskom Ecksteinów dawny blask. Jest to możliwe dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i opracowanej przez dr. Pawła Bolińskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie autorskiej metodzie konserwacji malowideł, którą z powodzeniem zastosował zespół polsko - ukraińskich konserwatorów. Do roku 2018 udało się przeprowadzić konserwację 360 m2 fresków w prezbiterium kościoła.

Prace przeprowadzone w 2018 r. 

W roku 2018 Instytut Polonika dołączył do finansowanych przez MKiDN prac, które aktualnie są prowadzone na sklepieniu nawy głównej kościoła.

Prace przeprowadzone w 2019 r. 

W 2019 r. wykonana została niemalże pełna konserwacja techniczna malowideł sklepienia nawy głównej (900 m2).Usunięto przemalowania i wykonano odsolenie tynków, utrwalono pierwotną warstwę malarską, wykonano podtynkową iniekcję w celu konsolidacji tynków, uzupełniono brakujące warstwy zaprawy. Stan ten pozwolił na odsłonięcie pierwotnej malatury i kolorystyki malowidła oraz ich zabezpieczenie i utrwalenie.

Realizator: Paweł Boliński Artem Renovo