Fill 1 Copy Created with Sketch.

Jaworów (Ukraina) - konserwacja dwóch nagrobków

Na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lwowskiej (Oddział w Jaworowie) zrealizowano  prace konserwatorskie 2 nagrobków wykonanych z wapienia na cmentarzu w Jaworowie (Ukraina): nagrobka rodziny Kiślewiczów oraz nagrobka ze zniszczonym nazwiskiem zmarłego, zwieńczonego postacią Madonny z Dzieciątkiem.  

Pracom konserwatorskim poddana została również znajdująca się w Niemirowie kolumna dekorowana spiralnie ułożonym ornamentem roślinnym, zwieńczona figurą Chrystusa Frasobliwego, postawiona prawdopodobnie na mogile chorążego powstańczego o imieniu Marek, poległego w 1863 r.