Fill 1 Copy Created with Sketch.

Jaworów (Ukraina) ‒ konserwacja dwóch nagrobków

Na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lwowskiej (Oddział w Jaworowie) zrealizowano prace konserwatorskie 2 nagrobków wykonanych z wapienia na cmentarzu w Jaworowie (Ukraina). 

Prace przeprowadzone w 2018 r.

W 2018 roku przeprowadzono konserwację nagrobka rodziny Kiślewiczów oraz nagrobka ze zniszczonym nazwiskiem zmarłego, zwieńczonego postacią Madonny z Dzieciątkiem. Pracom konserwatorskim poddana została również znajdująca się w Niemirowie kolumna dekorowana spiralnie ułożonym ornamentem roślinnym, zwieńczona figurą Chrystusa Frasobliwego, postawiona prawdopodobnie na mogile chorążego powstańczego o imieniu Marek, poległego w 1863 r.

Prace przeprowadzone w 2019 r.

W 2019 r. wykonano m.in. dezynfekcję figury, oczyszczono podstawę z cementów i zapraw montażowych, usunięto spękane i nieestetyczne uzupełnienia i wykonano je na nowo.

Realizator: Anna Kudzia