Fill 1 Copy Created with Sketch.

Drohobycz (Ukraina) – konserwacja techniczna malowideł w kaplicy św. Anny w kościele św. Bartłomieja

W 2019 r. Instytut Polonika rozpoczął nowy projekt polegający na przywróceniu świetności XVIII-wiecznym freskom w gotyckim kościele parafialnym w Drohobyczu. Ich autorem jest Antoni Solecki, który w latach 1790‒1793 pokrył wnętrze świątyni iluzjonistycznymi malowidłami.

W 2019 r. zostaną przeprowadzone prace w obrębie kaplicy św. Anny. Wymalowana jest tam struktura ołtarzowa z wykonanymi en grisaille figurami świętych. Na ścianie bocznej widnieją postaci św. Jan Kantego i św. Walentego. Na sklepieniu są przedstawione dwie sceny: Oko opatrzności adorowane przez anioły oraz Adoracja tablic Dekalogu w architektonicznej oprawie.

Planowane prace obejmą konserwację techniczną malowideł, m.in.  oczyszczenie sklepienia i ścian z warstw przemalowań, podklejenie tynków i zabezpieczenie malowideł przed dalszą degradacją.

 

Realizator: Fundacja Niepodległości