Fill 1 Copy Created with Sketch.

Drohobycz (Ukraina) ‒ konserwacja techniczna malowideł w kaplicy św. Anny w kościele św. Bartłomieja

Kościół pw. św. Bartłomieja to późnogotycka świątynia powstała w pierwszej połowie XV w., specyficzną cechą tego kościoła była jego funkcja obronna.

W 2019 r. Instytut POLONIKA sfinansował w kościele konserwację techniczną XVIII-wiecznych malowideł Antoniego Soleckiego znajdujących się w kaplicy św. Anny. Prace polegały na oczyszczeniu sklepienia i ścian z przemalowań, podklejeniu tynków i zabezpieczeniu przed dalszą degradacją.

Realizator: Fundacja Niepodległości