Zbaraż (Ukraina) ‒ prace porządkowe i remontowe | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Zbaraż (Ukraina) ‒ prace porządkowe i remontowe na cmentarzu parafialnym

2020

W części katolickiej cmentarza parafialnego w Zbarażu zachowało się ponad 1150 pomników i płyt nagrobnych z XIX i pierwszej połowy XX wieku. Przed przeprowadzeniem prac porządkowych cmentarz był zaniedbany, porośnięty gęstą warstwą chwastów i krzewów, a część zabytkowych nagrobków znajdowała się w stanie destrukcji.

W ramach projektu przeprowadzono prace porządkowe polegające na ustawieniu i stabilizacji przewróconych nagrobków oraz spionizowaniu i ustabilizowaniu tych poprzechylanych. Uszkodzone elementy zostały wydobyte z ziemi, oczyszczone i w razie możliwości zestawione z resztą nagrobka. Oczyszczono zarośnięte pola grobowe, dokonano wycinki samosiejek i dwóch dużych drzew, które groziły upadkiem na pomniki. Teren cmentarza został oczyszczony ze śmieci i usuniętej roślinności.

Realizator: Fundacja na Rzecz Partnerstwa Europy Środkowo-Wschodniej