Berdyczów (Ukraina) ‒ kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Berdyczów (Ukraina) ‒ kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w zespole klasztornym Twierdzy Berdyczowskiej

Zespół klasztorny zakonu karmelitów bosych w Berdyczowie ‒ ufundowany w 1630 r. na miejscu dawnej twierdzy rodu Tyszkiewiczów i zwany „Fortecą Najświętszej Maryi Panny” ‒ przez wieki był jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego, nauki i kultury na ziemiach ukraińskich. W XVII i XVIII w. odegrał znaczącą rolę polityczną i militarną.

W 2020 r. Instytut POLONIKA sfinansował remont dachu kościoła od strony dziedzińca gospodarczego wraz z wymianą połaci dachowej oraz wykonaniem odpływów na wodę opadową. Prace polegały na całkowitej wymianie zdegradowanej substancji. Dotychczasowy dach został wykonany na początku lat 90. XX w. (po odzyskaniu kościoła), z niskiej jakości materiałów i był w bardzo złym stanie technicznym. 

Ponadto Instytut POLONIKA sfinansował przeprowadzenie odwodnienia wraz z założeniem systemu drenującego wzdłuż murów świątyni od strony dziedzińca gospodarczego. Działania te pozwolą na częściowe zabezpieczenie murów dolnego kościoła i piwnic przed szkodliwym działaniem wód opadowych.

Realizator: Klasztor Karmelitów Bosych w Berdyczowie