Stare Wasyliszki ‒ remont domu Czesława Niemena | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Stare Wasyliszki (Białoruś) ‒ remont domu Czesława Niemena

W Starych Wasiliszkach na Białorusi mieści się dom rodzinny Czesława Juliusza Wydrzyckiego, artysty muzyka działającego pod pseudonimem Czesław Niemen. W domu tym artysta mieszkał przez 19 lat.

We współpracy z Ambasadą RP na Białorusi Instytut POLONIKA porozumiał się z właścicielem obiektu i doprowadził do przeprowadzenia remontu dachu domu artysty. Remont w całości został pokryty z funduszy Instytutu. Prace polegały, m.in. na usunięciu wtórnego pokrycia eternitowego, wzmocnieniu więźby dachowej i przywróceniu oryginalnego pokrycia gontem.

Realizator: Centrum Kultury i Sztuki Ludowej w Szczuczynie