Konserwacja polichromii w kościele bernardynów | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Wilno (Litwa) ‒ konserwacja polichromii w kościele oo. bernardynów pw. św. Franciszka i św. Bernarda

W ubiegłych latach, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzone były prace w prezbiterium kościoła oo. bernardynów. Ten gotycki kościół został wybudowany w XVI w. dla zakonu franciszkanów.

W wyniku prowadzonych prac w ramach programu MKiDN odsłonięte zostały w prezbiterium malowidła z XVII i XVIII w. W roku 2019 z funduszy Instytutu POLONIKA wykonano konserwatorskie prace techniczne w południowej części prezbiterium kościoła, których celem było powstrzymanie destrukcji zachowanych polichromii. Przeprowadzono także badania fizykochemiczne w celu ustalenia techniki, technologii, chronologii powstania i zakresu występowania poszczególnych faz pigmentów, spoiw i zapraw.

Realizator: „CROATON” Konserwacja i Restauracja Obiektów Dzieł Sztuki Sp. z o.o.