Winniki ‒ warsztaty konserwatorskie w kościele | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Winniki (Ukraina) ‒ warsztaty konserwatorskie w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wybudowany został w połowie XVIII w. według projektu Bernarda Meretyna. Obiekt nie był dotąd badany.

Pod kierownictwem dr. Pawła Bolińskiego (ASP Kraków) we współpracy z Lwowską Narodową Akademią Sztuki odbyły się dla studentów lwowskiej uczelni praktyki konserwatorskie przy XVIII-wiecznych malowidłach. W ramach praktyk wykonano badania stratygraficzne nawarstwień ściennych we wnętrzu świątyni oraz odsłonięte zostały spod tynków malowidła na ścianie zachodniej świątyni.

Realizator: Paweł Boliński Artem Renovo