Lwów prace w kościele pw. św. Antoniego | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Lwów (Ukraina) ‒ prace konserwatorskie w kościele pw. św. Antoniego (oo. franciszkanów)

Kościół św. Antoniego we Lwowie od XVIII wieku jest franciszkańską świątynią zakonną. W 2019 r. Instytut przystąpił do konserwacji monumentalnych, poprzedzających wejście do świątyni, schodów z rzeźbą Immaculaty.

Przeprowadzono demontaż elementów kamiennych schodów i przewieziono je do pracowni, gdzie są poddawane zabiegom konserwatorskim. W związku z tym, że konstrukcja podbudowy schodów okazała się w gorszym stanie technicznym, niż pierwotnie przewidywano, wykonano także projekt nowej konstrukcji żelbetowej. Zakupiony został materiał na wykonanie i uzupełnienie  okładziny kamiennej schodów. Planowane zakończenie projektu maj 2020.

Realizator: ZKR Sp. z o.o.